Selecteer een pagina

Israël

Jerusalem

Israël

Israël is een land gelegen in het oostelijke Middellandse Zee-gebied. Het land wordt omsloten door de landen Jordanië, Egypte, Syrië en Libanon. Israël wordt overheerst door ruwweg twee verschillende klimaten: een mediterraan klimaat in het noorden van het land en een woestijnklimaat in het zuiden van het land. Door dit klimaat zijn de zomers erg warm en droog en daalt het kwik in de winter niet verder dan 20 graden celsius.

Economie 
Israël wordt gezien als één van de technologisch meest geadvanceerde economieën in de wereld. Het land heeft de 24e economie van de wereld en staat dan ook op plaats 18 van de 'Human Development Index' van de VN, wat inhoudt dat het land onder de categorie 'zeer sterk ontwikkeld' valt. Geslepen diamanten, hoogwaardig technologische producten en geneesmiddelen zijn de voornaamste exportproducten. Het land had in de afgelopen jaren vaak een tekort op de landelijk begroting, die dan moest worden opgevuld met inkomsten uit het opkomende tourisme (circa 3,5 miljoen touristen per jaar) en export binnen de dienstensector. Tussen 2004 en 2013 groeide de Israelische economie met gemiddeld 5% per jaar. 

Waar andere landen getroffen werden door de economische crisis van 2008/2009, bleek de Israëlische economie zeer recessiebestendig. Ten eerste komt dit door de conservatieve bankensector van het land, met haar strenge systeem van richtlijnen en traditie van voorzichtigheid.Deze zorgden ervoor dat de sector ver verwijderd bleef van de avontuurlijke acties en instrumenten die de banken in zowel de VS als Groot-Brittannië fataal werden. Daarbij gaf de kapitalisatie van de banken in Israël zekerheid op het moment dat de investeerders wereldwijd rusteloos werden. Ook kan hier de flexibiliteit van de arbeidsmarkt worden genoemd. Op het moment dat de crisis toesloeg, zagen belangrijke spelers als Histadroet (de grootste arbeidsfederatie) in dat salarisverlagingen op korte termijn belangrijk waren. Dit leidde wel tot hogere werkloosheid in Israël, maar toen de economische crisis in de loop van 2009 verminderde, kwamen de werkloosheidsgraad en economische groei al snel weer op het niveau van voor de crisis. De laatste maar misschien wel de belangrijkste factor voor de recessiebestendigheid van de Israëlische economie is de binnenlandse consumptie. Toen de recessie insloeg verminderden de Israëli's hun uitgaven aan duurzame goederen, maar bleven ze ongeveer evenveel geld uitgeven aan niet-duurzame goederen. Dit gebeurde met het spaargeld dat ze hadden gespaard om de aangekondigde salarisvermindering op te vangen.

Belangrijke sectoren
Van oudsher is Israël een land dat een tekort aan natuurlijke energiebronnen kent. Hierdoor heeft het land zich sterk ontwikkelt op het gebied van duurzame energie. Zo heeft 90% van de Israëlische huizen een zogenaamde zonneboiler. Daarbij is het land één van de voorlopers op het gebied van zonne-energie en elektrische auto's. In 2009 werden er gasvelden ontdekt voor de Israëlische kust, wat ervoor zorgt dat Israël op energiegebied veilig naar de toekomst kan kijken. Daarbij wordt verwacht dat de vondst van deze energiebronnen leidt tot een verdere versnelling van de Israëlische economie.

Zoals gezegd is Israël een belangrijke exporteur van hoogwaardige technologische producten. Op het gebied van software, telecommunicatie en computerchips is het land één van de wereldleiders. Na Californië wordt Israël gezien als hèt belangrijkste gebied op het gebied van high-tech. Grote internationale bedrijven als Apple, Microsoft, Intel, Facebook, Google en Philips hebben de belangrijkste (buitenlandse) onderdelen van hun onderzoeks- en ontwikkelingsafdelingen in het land gevestigd. In zogenoemd 'Silicon Wadi' werken meer software-engineers dan in Boston of Silicon Valley. Alle toonaangevende Amerikaanse technologie-ondernemingen zoals Microsoft, Apple, Oracle, Google, Facebook en vele anderen hebben 20-25 jaar geleden al gekozen voor Silicon Wadi. Israël telt momenteel 74 ondernemingen genoteerd aan de technologiebeurs Nasdaq en dat zijn er meer dan alle ondernemingen samen uit West-Europa, Japan, Taiwan en Zuid Korea of meer dan Silicon Valley zelf. Israel’s succesvolle startup business sector heeft geresulteerd in 130 noteringen van Israëlische bedrijven aan de New Yorkse effectenbeurs, waarvan 74 noteringen aan Nasdaq. Het is de unieke combinatie van jonge ondernemers, de academische wereld en een bloeiende defensie-industrie. Het is een uitzonderlijk businessmodel zonder enig ‘nationaal plan’ dat is geïnitieerd door de overheid. Het is het resultaat van de passie van jonge ondernemers met een academische opleiding in IT of engineering die met nieuwe ideeën komen door hun opgedane vaardigheden en ervaringen tijdens hun militaire opleiding, bij inlichtingendiensten of andere onderdelen van het Israëlische leger.Een ander fenomeen is de venture capital sector in Israël met circa 30 tot 40 grote spelers. De Israëlische overheid is zeer actief om deze te ondersteunen. De overheid legde bij elke dollar aan investering door een buitenlandse onderneming er één dollar bij. Momenteel zijn er ruim 250 startups actief in de sector cybercrime en cyberanalytics en deze sector is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende exportproducten- en diensten.

De landbouw neemt in de totale economie van Israël geen belangrijke plek in, toch moet deze sector niet onderschat worden. Qua voedselvoorziening wilde het land niet afhankelijk zijn van het buitenland, waardoor ze volledig zelfvoorzienend is geworden. Ongeveer 20% van het land is gecultiveerd voor de landbouw (ongeveer 4100 km2). De betekenis van de agrarische sector is sinds 1948 drastisch afgenomen, van ruim 60% in 1948 tot zo'n 2% heden ten dage. De mosjavim en kibboetsen zijn de belangrijkste vorm in de landbouw. Gezien de geringe jaarlijkse regenval en het gebrek aan zoetwaterbronnen is irrigatie van essentieel belang voor de Israëlische landbouw. Via geavanceerde irrigatiesystemen wordt steeds meer grond in zuidelijker gelegen, woestijnachtig gebied geschikt gemaakt voor landbouwdoeleinden. Zo zijn er in de Negev-woestijn bijvoorbeeld op grote schaal irrigatienetwerken aangebracht, waardoor dorre woestijngrond vruchtbaar werd. Op het gebied van water heeft Israël van oudsher een sterke focus op waterefficiëntie. Door de beperkte aanwezigheid van zoetwater hebben de Israëli's enorm veel kennis en producten op het gebied van ontziltings- en irrigatiewateroplossingen, waardoor het land toch mogelijk interessant is voor Nederlandse land- en tuinbouwers.

Citrusvruchten zijn de voornaamste landbouwproducten, en ook tuinbouwgewassen als groenten, bloemen, katoen, dadels, olijven, amandelen, druiven, advocado's en bananen zijn belangrijk. In de laatste jaren investeert het land steeds meer in nieuwe producten als de sierteelt, geavanceerde technologie en knowhow. Circa 90% van de Israëlische bloementeelt gaat naar Nederland, waar de bloemen geveild en verspreid worden over de rest van Europa.

 

tel aviv

Interessant voor Nederlandse ondernemers?

 • Het land neemt de eerste plaats in van alle westerse economieën voor wat betreft recessiebestendigheid. Waar andere landen nog altijd in een recessie zitten, kende Israël een economische groei van 4-5% in de laatste jaren.
 • De eerste plaats voor wat betreft het tempo van investeringen in onderzoek en ontwikkeling, jaarlijkse wordt er 4,8% van het BBP geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling.
 • De eerste plaats voor het gedeelte van de economische groei dat gegenereerd wordt door high-tech ondernemingen (70%).

Factsheet

 • Nummer 53 op de ‘ease of doing business’ wereldranglijst, vergelijkbaar met Luxemburg (61).
 • Nummer 32 op de ‘corruption perception index’, vergelijkbaar met Polen (30) en zeer goed in vergelijking met Spanje (36), Tsjechië (37) en Rusland (119). 
 • Nummer 1 op de 'Bloomberg Riskless Return Ranking', wat betekent dat het land goed rendement produceert op investeringen.Het laatste decennium heeft de index in Tel Aviv 7,6% rendement opgeleverd, na verrekening van de volatiliteit. Israël laat Hongkong en Noorwegen achter zich op de ranglijst van Bloomberg.Ook de dividenduitkeringen in Israël liggen hoger dan in andere ontwikkelde markten. 
 • Israël tekende in juni 2000 een associatieverdrag met de EU. 

Cijfers

 • 8,1 miljoen inwoners
 • BBP 281,9 miljard USD per jaar
 • Gemiddeld inkomen 33.700 USD per jaar
 • Economische groei gemiddeld 4-5% per jaar
 • Nederland, de Verenigde Staten en Hongkong zijn de grootste buitenlandse investeerders in Israël (2015).

Bestemmingen

Klik op één van onderstaande landen voor meer informatie.