Selecteer een pagina

Nederland

Netherlands Mill

Nederland

Nederland wordt omsloten door de landen Duitsland en België en ligt aan de Noordzee. Het klimaat van Nederland is een gematigd zeeklimaat: milde winters, milde zomers en neerslag gedurende het hele jaar. Het land heeft circa 17 miljoen inwoners en is qua oppervlak ongeveer even groot als Zwitserland (8 miljoen inwoners) en Denemarken (5,6 miljoen inwoners).

Economie 
Nederland is de op vijf na grootste economie van de Europese Unie en speelt een belangrijke rol als transportatie-knooppunt met de wereldhaven van Rotterdam en het grote vliegveld Schiphol. De Nederlandse industrie heeft zich voornamelijk geconcentreerd op voedselverwerking, chemie, olieraffinage en de fabricage van elektrische producten. In de agrarische sector van het land is weliswaar 4% van de Nederlandse bevolking werkzaam, maar er worden enorme hoeveelheden geproduceerd door deze sector. Na de Verenigde Staten is Nederland het tweede land qua uitvoer van land- en tuinbouw producten. De Nederlandse economie staat op plaats vijf van de meest concurrerende economieën in de wereld, dit op basis van het onderwijssysteem, betrouwbare overheid, efficiënte infrastructuur en blijvende focus op innovatie. Het land staat dan ook op plaats vijf van de 'Human Development Index', wat inhoudt dat het land onder de categorie 'zeer sterk ontwikkeld' valt.

Het Nederlandse topsectorenbeleid
Nederland ontwikkelt sinds 2009 een 'topsectorenbeleid' rond negen geselecteerde ‘topsectoren’. Deze negen topsectoren zijn: 

 • Agri & food
 • Chemie
 • Creatieve industrie
 • Energie
 • Hightech systemen en materialen 
 • Life sciences & health
 • Logistiek
 • Tuinbouw en uitgangsmaterialen 
 • Water

Het doel is om deze kennisintensieve en exportgerichte sectoren via vraaggestuurd beleid nog verder te versterken door de overheid, het bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra een samenwerking aan te laten gaan. Per topsector werd een topteam samengesteld uit vertegenwoordigers van elk van de deelnemende partijen, met een ‘boegbeeld’ aan het hoofd. De gemaakte afspraken werden vastgelegd in zogeheten ‘innovatiecontracten’. Ieder van deze contracten bevat een mix van maatregelen rond fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en valorisatie. Voor iedere euro die bedrijven in een samenwerkingsproject investeren (een zogenaamd ‘Topconsortium voor Kennis en Innovatie') voegt de Nederlandse overheid €0,25 extra toe). Ook zijn er innovatiecontracten die zijn gericht op oplossingen voor 'maatschappelijke uitdagingen'. De innovatiecontracten voor alle topsectoren zijn zowel in het Nederlands als in het Engels online te lezen.

Daarbij besteden de topsectoren ook aandacht aan het verbeteren van randvoorwaarden zoals ICT, regeldruk, duurzaamheid en werkgelegenheid. Tevens worden er door de topteams 'human capital' agenda’s opgezet, gericht op de aansluiting van het Nederlandse onderwijs op de arbeidsmarkt. Wegens het belang van ICT in innovatie besliste de Nederlandse overheid in oktober 2015 om extra middelen ter beschikking te stellen voor ICT-onderzoek en innovatie.

In haar monitor 'Dashboard topsectoren 2015' stelt het CBS dat de topsectoren goed zijn voor een kwart van het BBP in Nederland, voor 35% van de Nederlandse productiewaarde en voor ongeveer 40% van de uitvoer van goederen in Nederland. Bijna een kwart van de Nederlandse bedrijven behoort tot een of meer topsectoren. Omgerekend is één op de vijf werkende personen in Nederland actief binnen de topsectoren. De meeste productie van de topsectoren is geconcentreerd in de regio rond Rotterdam, met vooral veel productie van de topsectoren Chemie, Transport en opslag en Water. De productie van de Creatieve industrie is juist meer geconcentreerd rondom Amsterdam, terwijl de high tech systemen en materialen vooral in de regio Eindhoven zit. De productie van de Agri & food is meer verspreid over Nederland. Hightech systemen en materialen zijn de grootste topsector. De vier kleinste topsectoren op zijn de Creatieve industrie, Life sciences & health, Tuinbouw en uitgangsmaterialen en Water. De topsector Creatieve industrie bijvoorbeeld omvat wel 10% van alle bedrijven in Nederland. Het tegenovergestelde is te zien bij de Chemie en Energie; met relatief weinig bedrijven zijn deze topsectoren verantwoordelijk voor een hoge productie- en toegevoegde waarde.

Kritiek

De manier waarop het topsectorenbeleid in Nederland georganiseerd is, roept ook kritiek op. Zo meldde onder meer de adviesraad AWTI dat de negen topsectoren vooral druk zijn met hun eigen agenda, dat de financiering van sectoroverstijgende projecten moeilijk van de grond komt (bedrijven zijn minder gemotiveerd om extra geld in te leggen omdat er steeds minder publiek geld beschikbaar is), en dat ook de regio’s en provincies meer betrokken zouden moeten worden in dit beleid. Anderen wijzen op de ontstane versnippering van de beschikbare financieringsgelden voor innovatie.

Start-ups in Nederland

Het Nederlandse start-up ecosysteem is geografisch af te bakenen als de regio tussen Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. In Nederland zijn momenteel zo'n 2.600 verschillende techstartups te vinden, waaronder de succesverhalen van start-ups als Startupbootcamp, Nimbuzz en Ayden. Nederland is voor veel start-ups een interessante vestigingslocatie, gezien het toegang biedt tot de uitgebreide Europese markt. Het is niet voor niets dat bedrijven als Uber hun Europese hoofdkwartier gevestigd hebben in Amsterdam. Om de start-upcultuur te bevorderen in Nederland, heeft de regering het zogenaamde StartupDelta-programma opgestart, waarmee de start-ups in Nederland worden bijeengebracht. Daarnaast zorgt het programma ervoor dat de financiële ondersteuning van start-ups beter verdeeld wordt over het land. Doordat de Nederlandse markt maar een kleine is, denken de start-ups in Nederland vrijwel vanaf dag 1 globaal, is zo'n 50% van de klanten buitenlands en worden de producten vrijwel meteen in meer dan twee talen uitgebracht. Het Nederlandse start-upecosysteem is tot bloei aan het komen, en probeert aan te haken bij de grotere Europese start-upecosystemen als Londen en Berlijn. Zo zijn bedrijven als KPN, Ziggo/Liberty Global, Salesforce, Microsoft, Rabobank, IBM, ABN-Amro, Google en ING met concrete initiatieven gekomen om het Startup ecosysteem in Nederland verder te versterken. Amsterdam staat momenteel op plek twee op de European Digital City Index. Dat is een ranglijst van de beste Europese hoofdsteden (en enkele andere belangrijke techhubs) op het gebied van digitaal ondernemerschap. Londen voert deze lijst aan. De jury spreekt in haar commentaar lovende woorden over Amsterdam en omgeving: "Amsterdam wordt beschouwd als een opwindende en diverse stad. Dit draagt bij aan zijn allure als een van de beste plekken in Europa om een bedrijf te starten. De stad scoort sterk op de indexen voor kapitaal, cultuur en verbondenheid."

Lisse Netherlands

Interessant voor ondernemers?

 • Het land heeft een geografisch strategische ligging met goede toegang tot een consumentenmarkt van 500 miljoen personen. Het land heeft daarbij handelsovereenkomsten met meer dan 80 landen wereldwijd.
 • De infrastructuur in het land is als zeer goed te omschrijven, denk hierbij aan Europa's grootste haven Rotterdam.
 • Het land kent een eerlijk en transparant rechtssysteem en heeft een zeer goed ontwikkeld financieel systeem met wereldvermaarde Nederlandse banken als de ING Groep, Rabobank en ABN AMRO.
 • Nederland kent een belastingsysteem dat erg aantrekkelijk is voor buitenlandse bedrijven. De belastingheffingen liggen veel lager in vergelijking met de rest van Europa.

Factsheet

 • Nummer 28 op de ‘ease of doing business’ wereldranglijst, vergelijkbaar met Zwitserland (26) en Franrijk (27) en zeer goed in vergelijking met Japan (34) en België (43).
 • Nummer 5 op de ‘corruption perception index’, vergelijkbaar met Noorwegen (gedeelde plaats 5) en zeer goed in vergelijking met Spanje (36), Tsjechië (37) en Rusland (119). 
 • Nederland maakt deel uit van de Schengen-zone en is één van de oprichters de Europese Unie.

Cijfers

 • 17 miljoen inwoners
 • BBP 832,6 miljard USD per jaar
 • Gemiddeld inkomen 49.200 USD per jaar
 • Economische groei gemiddeld 1-2% per jaar
 • De Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en China zijn de grootste buitenlandse investeerders in Nederland (2015).

Bestemmingen

Klik op één van onderstaande landen voor meer informatie.