Selecteer een pagina

Verenigde Staten

New York Manhattan

Verenigde Staten

De Verenigde Staten van Amerika (VS) is een land bestaande uit 50 verschillende staten dat qua oppervlak twee keer zo groot is als de Europese Unie. Het land deelt haar grenzen met Canada in het noorden en Mexico in het zuiden. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog groeit de Amerikaanse economie stabiel, heeft het zowel een laag werkloosheidscijfer als inflatiecijfer en ontwikkelt het land zich op het gebied van technologie razend snel. Op klimatologisch gebied zijn er zeer grote verschillen in de VS: van een poolklimaat in Alaska tot aan een (sub)tropisch klimaat in Florida en op Hawaii.

Silicon Valley

Silicon Valley: een stukje Amerika dat tot de verbeelding van iedere ondernemer spreekt. Tot deze streek, gelegen aan de Amerikaanse westkust, behoren de stad San Francisco en de regio ten zuiden van de stad met bekende namen als Palo Alto, Mountain View en Cupertino. De meest succesvolle bedrijven in de tech-industrie zijn hier bedacht. Alle grote tech-bedrijven uit de rest van de wereld hebben hier inmiddels een vestiging. Bekende namen zijn Google, Apple, HP, Adobe, Oracle, Evernote en vele anderen. Maar inmiddels hebben ook bedrijven als Samsung, Wal Mart en Ford vestigingen in Silicon Valley. De reden? De beste programmeurs ter wereld komen hier naar toe om voor de grote bedrijven te werken. Terwijl de groten zich hebben gevestigd op campussen in een groene en altijd zonnige omgeving in de buurt van Palo Alto, is de echte startup scene te vinden in San Francisco. Hier zijn veel accelerators en 'open innovation spaces' gevestigd. Een derde belangrijke factor in het succes van Silicon Valley is de top universiteit van Stanford met zijn prachtige, Toscaans aandoende, campus. De belangrijkste voorwaarden voor het succes van Silicon Valley zijn de cultuur en de schier oneindige hoeveelheid geld waarover de venture capital firma's beschikken. Ook bedrijven als Google en Apple investeren grote bedragen in ontwikkeling van kennis en bedrijven. Het open karakter van de mensen zorgt voor een cultuur waarin falen niet erg is en ieder idee als een kans wordt gezien.

Silicon Valley is één van de beste voorbeelden van de Amerikaanse cultuur. Er is veel ruimte voor ondernemerschap en een afkeer tegen de overheid. Failliet gaan is geen schande, maar een leerproces. Je krijgt altijd een tweede kans. De Amerikaanse economie is opgebouwd op ondernemerschap. Dit betekent risico's nemen en doorzetten. Het land is daardoor ook meedogenloos voor degenen die het niet redden. Het aantal mensen dat op straat leeft is in de VS veel groter dan in Nederland. Voor Nederlandse (tech) startups liggen er veel kansen in Silicon Valley. Er zijn grotere investeringen op te halen en de bereidheid om risico te nemen is aanzienlijk groter. Ook biedt de Amerikaanse markt een veel grotere groep redelijk homogene consumenten dan Europa, waar het consumentengedrag veel grotere verschillen kent.

San Franciso Golden gate US

New York City
New York City is de grootste stad van de Verenigde Staten en speelt een leidinggevende en invloedrijke rol in de handel, financiën, media, kunst, mode en educatie. Met een inwoneraantal van om en nabij de 20,6 miljoen mensen en een hoog inkomens- en uitgavenniveau biedt de stad veel kansen aan ondernemers die luxere artikelen produceren. Daarbij is er sinds enige jaren een groeiende vraag vanuit de stad naar duurzame en verantwoorde producten en diensten. Gezien de prijzen in New York City vele malen hoger liggen dan de prijzen in Nederland een interessante mogelijkheid voor Nederlandse bedrijven. De stad begint zich hiernaast ook steeds meer te profileren als een IT en biotech-hub. Naast de sterke groei van bedrijven als Google, is New York ook meer en meer bekend omwille van Pfizer’s HQ, Roche en Forest Laboratories. In de afgelopen jaren zien we meer en meer dat ook verschillende Nederlandse bedrijven en startups hun weg gevonden naar de 'Capital of the World'. Zoals Frank Sinatra al bezong: "if I can make it there, I can make it anywhere. It's up to you New York".

New York Taxi

Boston

Boston is één van de oudste en rijkste steden van de Verenigde Staten en naast Silicon Valley en New York City één van de belangrijkste innovatieve regio's in het land. De economie van de stad is gebaseerd op financiële diensten, verzekeringen, onderwijs, hightechproducten- en research, medische diensten en research (denk bij deze laatste aan de bekende wereldberoemde gespecialiseerde ziekenhuizen als Massachusetts General Hospital). In Boston zijn zowel de wereldvermaarde Harvard University als het Massachusetts Institute of Technology (MIT) gevestigd. In de laatste jaren vestigen bedrijven als Facebook, Google, Amazon en Twitter grote delen van hun onderzoeksafdelingen in Boston, vanwege de aanwezigheid van (relatief goedkope) hoogopgeleiden met een technische achtergrond. Ook op het gebied van medische diensten en onderzoek heeft de stad een groei doorgemaakt. Ieder pharmaceutisch bedrijf dat iets voorstelt in de wereld heeft een (onderzoeks)vestiging in Boston. Op het gebied van onderzoek en hightech is Kendall Square 'the place to be' in Boston. Dit stadsdeel kent de grootste dichtheid ondernemers op een viertkante kilometer. In het middelpunt van dit stadsdeel staat het Cambridge Innovation Center, dat onderdak biedt aan meer dan 800 startups. Het sterke ecosysteem van de stad, bestaande uit sterke educatieve- en onderzoeksinstituten, en gecombineerd met een groot aantal veelbelovende startups, zorgt ervoor dat de bedrijven in deze stad effectief met innovatie bezig kunnen zijn.

Boston Streetview US

Economie 
Met een omvang van bijna 16 triljoen dollar is de VS de grootste economie ter wereld, op de Eurozone na. Belangrijke verschillen tussen de Amerikaanse en Eurozone economie zijn de grotere vrijheid die Amerikaanse bedrijven genieten en het belastingstelsel. Zo kunnen Amerikaanse bedrijven bijvoorbeeld gemakkelijker personeel ontslaan en bestaat er geen minimumloon. Dit heeft geleid tot een flexibele economie, de VS groeien nog steeds, maar ook tot grote ongelijkheid. Sinds de jaren '70 van de vorige eeuw zijn alleen de 20% rijkste Amerikanen er qua inkomen op vooruit gegaan. In 2008 begon de kredietcrisis in de VS bij de bank Leman Brothers. In dat jaar was er sprake van economische krimp en moesten veel banken en bedrijven door de overheid worden gered. Het was de grootste crisis sinds 'De Grote Depressie'. Veel mensen werden uit hun huis gezet omdat ze de hypotheek niet meer konden betalen en de werkloosheid steeg. In 2011 was het grootste gedeelte van de staatssteun alweer afgelost door de bedrijven, sindsdien groeit de economie weer en neemt de werkloosheid langzaamaan af. Een grote aanjager van de Amerikaanse economie zijn de grote technologie bedrijven. in 2013 bleek Apple alleen te beschikken over een bankrekening waar bijna 150 miljard dollar op stond. Dit maakt Apple rijker dan de Amerikaanse overheid. Ook bij bedrijven als Google, Oracle en LinkedIn worden grote sommen geld verdiend. Doordat er in de VS minder belasting wordt betaald komt een groot deel van het geld terecht bij aandeelhouders en een selecte groep mensen met enorme inkomens. Dit is een groot verschil met Europa. Op dit moment profiteren de VS van de lage dollarkoers waardoor de import van goederen uit de VS voor andere landen aantrekkelijk is. De gekochte producten worden goedkoper doordat je meer dollars voor je Euro's krijgt.

New York US Brooklyn Bridge

Belangrijke sectoren

IT sector
De IT sector in de VS is de grootste ter wereld. Tegen 2017 wordt een omvang 860 miljard dollar verwacht. De ontwikkelingen in de VS lopen voor een groot gedeelte gelijk aan de ontwikkelingen wereldwijd, waarbij de VS vaak trendsetter is. Door de economische crisis groeit de sector de laatste jaren minder hard. De verwachting is dat nieuwe innovaties daardoor langer op zich laten wachten. Een belangrijk punt van onderwerp is momenteel dataprotectie. Ook in de Verenigde Staten is de consument niet meer zeker van geheimhouding hetgeen hij of zij online doet. De handel in gegevens lijkt bijna onstuitbaar. Denk alleen al aan de informatie die door Facebook wordt gebruikt voor het aanbieden van advertenties op maat. De IT sector maakt in de VS 3,5% uit van het BNP. Door de budgetproblemen bij de overheid zijn de investeringen vanuit die hoek geminimaliseerd. Momenteel drijft de sector op investeringen van bedrijven. De markt voor PC's en notebooks heeft het erg moeilijk. De consument is meer geïnteresseerd in de aankoop van een tablet of hybride modellen waarbij scherm en toetsenbord losgekoppeld kunnen worden. Een belangrijke ontwikkeling die al een tijd geleden in gang gezet is zal zich de komende periode verder ontplooien: SaaS (Software as a Service) en IaaS (Infrastructure as a Service). Met diensten op dit gebied wordt een steeds kleiner deel van wat we doen lokaal (op de eigen computer) opgeslagen en uitgevoerd. Programma's en werkomgevingen zullen steeds meer online (in de cloud) beschikbaar komen. De grote verandering is dat het gebruik van een programma niet meer afhankelijk is van het apparaat dat wordt gebruikt maar van een gebruikersaccount.

Biotechnologie
De biotech-industrie in de VS is een zeer belangrijke. De sector is nog altijd nummer 1 in de wereld op het vlak van omzet, marktkapitalisatie en ook voor het ophalen van kapitaal, een belangrijke factor voor een groeiend biotech-bedrijf. Na de crisis van 2009-2011 werden er in de afgelopen jaren recordomzetten behaald. Op regionaal vlak bevinden zich de grootste concentraties biotechbedrijven (en onderzoeksinstellingen) zich langs de kustlijnen. De regio rondom Boston concurreert met de regio San Francisco - San Jose om de eerste plaats. Daarop volgt San Diego als derde regio. In het oosten van de VS staat Boston nog altijd op de eerste plaats, gevolgd door New York en New Jersey. De regio Boston kent een sterke reputatie qua onderzoek en ontwikkeling. New Jersey is van oudsher het middelpunt van grote pharmaceutische bedrijven en ook meer en meer biotechbedrijven. Opmerkelijk is de opkomst van New York dat zich meer en meer als IT- en biotechhub begint te profileren. Aan de westkust heeft San Francisco zich de laatste tijd geprofileerd als de grootste biotechhub van California. Hoewel San Diego nog altijd een ijzersterke biotechindustrie heeft, is de regio rondom San Francisco ondertussen vele malen groter, en kan naast Silicon Valley ook gesproken worden van een 'Biotech Valley'.

Agrarische sector 
We kijken in dit onderdeel naar de agrarische sector in de VS in zijn geheel, omdat niet alleen Californië op dit gebied interessant is. De VS hebben een sterke agrarische sector met veel vruchtbaar land. Het land wordt, net als in Europa, efficient bewerkt en de asfzet on der de eigen bevolking is groot. Door de hoge loonkosten is zijn is de sector in hoge mate geautomatiseerd. Ook zijn er relatief veel extreem grote boerenbedrijven, ontstaan uit de gedachte van schaalvoordelen. In de VS wordt veel graan geproduceerd. Door de groeiende productie van ethanol stijgt de vraag naar graan. Ook gaat de VS er vanuit dat een aantrekkende economische groei in de opkomende economieën zal zogen voor een groei in export. De grootste bedreiging voor de sector is op dit moment de dollarkoers. Als de Dollar meer waard wordt verzwakt dit de concurrentiepositie van goederen uit de VS. Op dit moment profiteert de sector van de zwakke dollar.

In Nederland kennen we Californië vooral van de al eerder besproken merken als Apple, Google en LinkedIn. Een ander bekend exportproduct uit deze regio van de Verenigde Staten is wijn. In heel Californië zijn meer dan 3.500 wijngaarden te vinden. Bekende regio's zijn Napa en Sonoma. Hier worden de gerenommeerde wijnen gemaakt. Door het warme, droge en zonnige klimaat is Californië een gebied dat bij uitstek geschikt is voor het verbouwen van wijn.

Waar liggen de kansen voor Nederlandse bedrijven in de VS?

 • De VS zijn toegankelijk voor Nederlanders in alle sectoren door taal, cultuur en 'ease of doing business'
 • Het hoge inkomensniveau zorgt voor een enorme consumentenmarkt met meer dan 300 miljoen inwoners.
 • De energiesector is een sector waar kansen liggen voor het Nederlandse bedrijfsleven: ook de VS doen aan verduurzaming
 • De Verenigde Staten staan bekend om hun weerzin tegen overheidsregulering en steun aan ondernemerschap: 'The American Dream'. Ondernemen in de VS is relatief gemakkelijk. Het starten van een bedrijf is er relatief eenvoudig. Er zijn echter wel sectoren die aan regulering onderhevig zijn, zoals de energiesector.

Factsheet

 • Nummer 7 op de ‘ease of doing business’ wereldranglijst, vergelijkbaar met Verenigd Koninkrijk (7) en Zweden (8).
 • Nummer 16 op de ‘corruption perception index’, vergelijkbaar met België (15) en Oostenrijk (17).
 • Momenteel zijn er onderhandelingen gaande tussen de EU en de VS over het zogenaamde Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP). Een vrijhandelsverdrag tussen de twee grote mogendheden om de handel en investeringen te vergroten.

Cijfers

 • 321,4 miljoen inwoners
 • BBP 17,5 biljoen USD per jaar
 • Gemiddeld inkomen 55.800 USD per jaar
 • Economische groei gemiddeld 1,5-2,5% per jaar
 • Nederland, Verenigd Koninkrijk en Japan zijn de grootste buitenlandse investeerders in de Verenigde Staten (2015).

Bestemmingen

Klik op één van onderstaande landen voor meer informatie.